Een mondmaskers, met of zonder gezichtsscherm, dat de neus en mond van de gebruiker bedekt en al dan niet voldoet aan de vloeistofbarrière- of filtratie-efficiëntieniveaus. Gezichtsmaskers moeten worden gebruikt door het algemene publiek en personeel in de gezondheidszorg als broncontrole in overeenstemming met de CDC-aanbevelingen inzake tussentijdse infectiepreventie en -bestrijding.

Gezichtsbescherming met barrière: Zoals beschreven in is een mondmaskers met barrière een product dat op het gezicht wordt gedragen en dat specifiek ten minste de neus en mond van de drager bedekt, met als voornaamste doel broncontrole te bieden en een zekere mate van deeltjesfiltratie te bieden om de hoeveelheid ingeademd fijnstof te verminderen.

Chirurgische mondmaskers: Een masker bedoeld voor medische doeleinden dat de neus en mond van de gebruiker bedekt en een fysieke barrière vormt tegen vloeistoffen en deeltjes. Chirurgische mondmaskers zijn medische hulpmiddelen van klasse II. Deze mondmaskers voldoen aan bepaalde beschermingsnormen voor vloeistofbarrières en ontvlambaarheidseisen dat wil zeggen Chirurgische mondmaskers worden ook getest op deeltjes- en bacteriële filtratie-efficiëntie en bi compatibiliteit en worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoewel chirurgische maskers effectief kunnen zijn in het blokkeren van spatten en druppeltjes van grote deeltjes, bieden ze geen betrouwbaar niveau van bescherming tegen aerosoldeeltjes vanwege de losse pasvorm tussen het oppervlak van het mondmaskers en uw gezicht. Chirurgische mondmaskers zijn geen ademhalingsbeschermingsmiddelen, zoals ademhalingstoestellen.

https://medisch-mondkapje.nl/

http://www.medisch-mondkapje.nl/